RP 138/2011 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 kap. 11 och 12 § i strafflagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 32 kap. 11 och 12 § i strafflagen

Stadfäst

27.04.2012

Ikraftträdande

01.05.2012

Författningssamlingen
187/2012
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 32 kap. 11 och 12 § i strafflagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Marttunen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

16.12.2011

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.12.2011 Avslutats PR 89/2011
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 2/2012 rd
Klart

16.03.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

20.03.2012

Plenarprotokoll
PR 26/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.3.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.03.2012 Avslutats PR 27/2012
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.03.2012 Avslutats PR 29/2012
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.04.2012

​​​​