RP 217/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

Stadfäst

29.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1440/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Laurila

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

20.10.2006

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.10.2006 Avslutats PR 107/2006
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskott och miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 16/2006 rd
Klart

01.12.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 43/2006 rd
Klart

23.11.2006

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 39/2006 rd
Klart

22.11.2006

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.12.2006

Plenarprotokoll
PR 125/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 04.12.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.2006 Avslutats PR 126/2006
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.2006 Avslutats PR 129/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.12.2006

​​​​