RP 227/2008 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

Stadfäst

12.06.2009

Ikraftträdande

01.07.2009

Författningssamlingen
412/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Tuominen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

19.12.2008

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.02.2009 Avslutats PR 3/2009
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 12/2009 rd
Klart

07.05.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.05.2009

Plenarprotokoll
PR 50/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.5.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.05.2009 Avslutats PR 51/2009
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.05.2009 Avbrutits PR 53/2009
19.05.2009 Avslutats PR 54/2009
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkningar till 7 b och 31 e § och ikraftträdandebestämmelsen beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

26.05.2009

​​​​