RP 243/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och av 12 c § lagen om pension för arbetstagare

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

30.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1301/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 12 c § lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

30.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1302/2002
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

2. Lag om ändring av 12 c § lagen om pension för arbetstagare

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Kairisalo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.11.2002

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.11.2002 Avslutats PR 128/2002
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 47/2002 rd
Klart

12.12.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det andra lagförslaget godkänns utan ändringar, att det första lagförslaget godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

12.12.2002

Plenarprotokoll
PR 162/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till andra plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.12.2002 Avslutats PR 163/2002
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.12.2002 Avslutats PR 165/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.12.2002

​​​​