RP 264/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försvarsmakten samt vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om försvarsmakten

Stadfäst

11.05.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
551/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om upphävande av lagen om naturaprestationer för krigsväsendets räkning under fredstid

Stadfäst

11.05.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
552/2007
Beslut

Godkänts

3. Lag om upphävande av 45 kap. 26 a § i strafflagen

Stadfäst

11.05.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
553/2007
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 35 och 39 § i gränsbevakningslagen

Stadfäst

11.05.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
554/2007
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 31 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Stadfäst

11.05.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
555/2007
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om försvarsmakten

2. Lag om upphävande av lagen om naturaprestationer för krigsväsendets räkning under fredstid

3. Lag om upphävande av 45 kap. 26 a § i strafflagen

4. Lag om ändring av 35 och 39 § i gränsbevakningslagen

5. Lag om ändring av 31 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Försvarsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Kipinoinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.11.2006

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.11.2006 Avslutats PR 119/2006
Beslut

Ärendet remitterades till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Försvarsutskottet

Betänkande

Försvarsutskottets betänkande
FsUB 2/2006 rd
Klart

01.02.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1 godkänns med ändringar och att lagförslag 2-5 godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.02.2007

Plenarprotokoll
PR 152/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 08.02.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2007 Avslutats PR 155/2006
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.02.2007 Avslutats PR 158/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar mot 4 och 12 § samt 14 § 3 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.04.2007

​​​​