RP 275/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om sociala företag samt 7 kap. 9 och 11 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om sociala företag

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
409/2007
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 7 kap. 9 och 11 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

Stadfäst

13.04.2007

Ikraftträdande

01.05.2007

Författningssamlingen
410/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om sociala företag

2. Lag om ändring av 7 kap. 9 och 11 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Järvinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

09.01.2007

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.01.2007 Avslutats PR 138/2006
Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 18/2006 rd
Klart

06.02.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1 godkänns utan ändringar, att lagförslag 2 godkänns med ändringar och att två uttalanden godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.02.2007

Plenarprotokoll
PR 154/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 08.02.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2007 Avslutats PR 155/2006
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.02.2007 Avslutats PR 158/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

23

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

27.03.2007

​​​​