RP 69/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om privata säkerhetstjänster samt till vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om privata säkerhetstjänster

Stadfäst

12.04.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
282/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 1 b och 24 d § lagen om polisens personregister

Stadfäst

12.04.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
283/2002
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 17 kap. strafflagen

Stadfäst

12.04.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
284/2002
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om ordningsvakter

Stadfäst

12.04.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
285/2002
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 4 § lagen om nödcentraler

Stadfäst

12.04.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
286/2002
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om privata säkerhetstjänster

2. Lag om ändring av 1 b och 24 d § lagen om polisens personregister

3. Lag om ändring av 17 kap. strafflagen

4. Lag om ändring av lagen om ordningsvakter

5. Lag om ändring av 4 § lagen om nödcentraler

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Kerkelä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.05.2001

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.05.2001 Avslutats PR 59/2001
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 24/2001 rd
Klart

28.11.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 2-5 godkänns utan ändringar och att det första lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

28.11.2001

Plenarprotokoll
PR 140/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 29.11.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.11.2001 Avslutats PR 142/2001
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.2001 Avförts PR 145/2001
04.12.2001 Avslutats PR 146/2001
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, det 1. lagförslaget dock endast om de statsförfattningsrättsliga anmärkningar som utskottet på grund av 7 och 124 § grundlagen anför beträffande 28 § 1 och 3 mom. samt i fråga om 29 § beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.02.2002

​​​​