Plenarprotokoll 205/2002 rd

PR 205/2002 rd

Justerat 2.0r

205. FREDAGEN DEN 14 FEBRUARI 2003

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Ville Itälä /saml
 • Gunnar Jansson /sv
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Pertti Mäki-Hakola /saml
 • Kirsi Piha /saml
 • Virpa Puisto /sd
 • Jari Vilén /saml

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Gunnar Jansson /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

14.2 ledamot

 • Jari Vilén /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

14.2 ledamöterna

 • Marjukka Karttunen /saml
 • Pertti Mäki-Hakola /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

14.2 ledamöterna

 • Liisa Hyssälä /cent
 • Kirsi Piha /saml
 • Virpa Puisto /sd
 • Ismo Seivästö /kd

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 994, 1075, 1076, 1086—1089, 1092, 1093, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1103, 1109—1114, 1118, 1122, 1123, 1126, 1127/2002 rd antecknas ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 271/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 46/2002 rd

Lagmotion  LM 58/1999 rd, 19, 83, 148/2000 rd, 10, 179/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 14, 181, 210/2000 rd, 186/2002 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 46. Allmänna debatten avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Detaljbehandling:

Lagförslaget i regeringens proposition

3 §

Debatt (PTK 205/1).

Under debatten föreslår ledamot Bremer med bifall av ledamot E. Kanerva att paragrafen får följande lydelse: "Ett fordon som tidigare har beskattats skall beskattas på nytt såsom ett fordon som tas i bruk eller registreras första gången, om det används sedan 50 procent eller mera av delarna i fordonet har bytts ut. Genom förordning av kommunikationsministeriet bestäms hur den procentuella andelen skall beräknas, med beaktande av fordonsdelarnas betydelse för fordonet som helhet och delarnas andelar i snitt av fordonspriset samt allmänna fordonstekniska synpunkter."

Vid omröstningen om ledamot Bremers förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 140 ja och 46 nej, 1 blank och 12 frånvarande.

( Omr. 1 )

5, 6, 6 a, 7—10, 10 a, 11, 11 a—11 g §, 13 och 15 § samt 4 kap. rubrik, 21, 28, 37, 48, 51 a, 67 och 86 § godkänns.

Ikraftträdelsebestämmelsen

Debatt (PTK 205/1).

Under debatten föreslår ledamot Kallis med bifall av ledamot Smeds att paragrafen får den formulering den har i reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Kallis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 160 ja och 30 nej, 9 frånvarande.

( Omr. 2 )

Ingressen och rubriken godkänns.

Övriga lagförslag

Riksdagen instämmer i finansutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utsökningslagen och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 216/2001 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 34/2002 rd

Lagmotion  LM 4, 28/1999 rd

Åtgärdsmotion  AM 77/2002 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande nr 34. Allmänna debatten avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Detaljbehandling:

Lagförslag 1 i regeringens proposition

1 kap. 1, 1 a—1 e § och mellanrubriken före 1 §, 2, 2 a och 5 §, mellanrubriken före 2 §, 15—23 §, mellanrubriken före 15 §, 24—29 §, mellanrubriken före 24 §, 30—35 §, mellanrubriken före 30 § och 1 kap. rubrik,

2 kap. 1 och 2 §, mellanrubriken före 1 §, 3—12 §, mellanrubriken före 3 §, 13—17 §, mellanrubriken före 13 §, 18—21 §, mellanrubriken före 18 §, 22 och 23 §, mellanrubriken före 22 §, 24—26 §, mellanrubriken före 24 § samt 2 kap. rubrik godkänns.

3 kap. 1—4 § godkänns.

3 kap. 5 §

Debatt (PTK 205/2).

Under debatten föreslår ledamot Kankaanniemi med bifall av ledamot M. Salo att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Kankaanniemis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 121 ja och 70 nej, 8 frånvarande .

( Omr. 3 )

3 kap. 6 §

Debatt (PTK 205/2).

Under debatten föreslår ledamot Kankaanniemi med bifall av ledamot M. Salo att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Kankaanniemis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 121 ja och 70 nej, 8 frånvarande.

( Omr. 4 )

3 kap. 7—9 §, mellanrubriken före 1 §, 10—12 §, mellanrubriken före 10 §, 13—15 §, mellanrubriken före 13 §, 16 och 17 §, mellanrubriken före 16 §, 18—20 §, mellanrubriken före 18 §, 21—27 §, mellanrubriken före 21 §, 28—31 §, mellanrubriken före 28 §, 32—36 §, mellanrubriken före 32 §, 37—42 §, mellanrubriken före 37 §, 43—47 §, mellanrubriken före 43 §, 48—51 §, mellanrubriken före 48 §, 52—56 §, mellanrubriken före 52 §, 57—63 §, mellanrubriken före 57 §, 64—68 §, mellanrubriken före 64 §, 69—73 §, mellanrubriken före 69 §, 74—81 §, mellanrubriken före 74 §, 82 och 83 §, mellanrubriken före 82 §, 84—91 §, mellanrubriken före 84 §, 92 och 93 §, mellanrubriken före 92 §, 94—100 §, mellanrubriken före 94 §, 101—103 §, mellanrubriken före 101 §, 104 §—106 §, mellanrubriken före 104 § samt 107—110 §, mellanrubriken före 107 § och 3 kap. rubrik,

4 kap. 3 a, 13 a, 15 och 17 § samt kapitlets rubrik,

5 kap. 49 § och kapitlets rubrik,

6 kap. 23 § och kapitlets rubrik,

6 a kap. 1—8 §, mellanrubriken före 1 §, 9—11 §, mellanrubriken före 9 §, 12—15 §, mellanrubriken före 12 § samt 16 och 17 §, mellanrubriken före 16 § och kapitlets rubrik,

8 kap. 6, 8 och 9 § och kapitlets rubrik,

9 kap. 5, 11, 15 och 18 § och kapitlets rubrik,

10 kap. 8 § och kapitlets rubrik, ikraftträdelsebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Övriga lagförslag

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 2 och 4—12 i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen instämmer i lagutskottets förslag att lagförslag 3 i regeringens proposition skall förkastas.

Riksdagen omfattar lagutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till yrkeshögskolelag och till lag om yrkespedagogisk lärarutbildning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 206/2002 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 19/2002 rd

Lagmotion  LM 161/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 115/2000 rd, 125/2002 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande nr 19. Allmänna debatten avslutades vid tredje plenum i går.

Under allmänna debatten har ledamot Valpas föreslagit med bifall av ledamot Lehtimäki att till grund för behandlingen av lagförslag 1 skall läggas lagförslaget i reservationen.

Grunden för behandlingen:

Vid omröstningen om ledamot Valpas förslag godkänner riksdagen kulturutskottets betänkande till grund för behandlingen med rösterna 146 ja och 42 nej, 3 blanka och 8 frånvarande.

( Omr. 5 )

Detaljbehandling:

Lagförslag 1 i regeringens proposition

1—5 § och 1 kap. rubrik, 6 och 7 § och 2 kap. rubrik, 8 och 9 § och 3 kap. rubrik, 10—14 § och 4 kap. rubrik, 15—19 § och 5 kap. rubrik, 20—28 § och 6 kap. rubrik, 29—31 § och 7 kap. rubrik, 32—37 § och 8 kap. rubrik, 38—44 § och 9 kap. rubrik, 45 § och 10 kap. rubrik, ingressen och rubriken godkänns.

Övriga lagförslag

Lagförslag 2 i regeringens proposition godkänns med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen instämmer i kulturutskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till ändring av pensionslagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 242/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 58/2002 rd

Lagmotion  LM 40/1999 rd, 11, 33/2000 rd, 23, 96/2001 rd, 122, 163, 165, 184/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 5, 39, 104, 105, 146, 192/2000 rd, 46, 79, 158/2001 rd, 19/2002 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 58. Allmänna debatten avslutades vid plenum i onsdags.

Under allmänna debatten har ledamot Stenius-Kaukonen föreslagit med bifall av ledamot E. Lahtela att till grund för behandlingen av lagförslag 1, 6 och 11 skall läggas lagförslagen i reservation 2.

Grunden för behandlingen:

Vid omröstningen om ledamot Stenius-Kaukonens förslag godkänner riksdagen social- och hälsovårdsutskottets betänkande till grund för behandlingen med rösterna 172 ja och 18 nej, 1 blank och 8 frånvarande.

( Omr. 6 )

Detaljbehandling:

Lagförslag 1 i regeringens proposition

1, 1 a, 1 c, 2 och 3 a § godkänns.

4 §

Debatt (PTK 205/4).

Under debatten föreslår ledamot Stenius-Kaukonen med bifall av ledamot M. Koskinen att paragrafen godkänns med den lydelse den har i reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Stenius-Kaukonens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 178 ja och 14 nej, 7 frånvarande.

( Omr. 7 )

4 c §

Debatt (PTK 205/4).

Under debatten föreslår ledamot Kuoppa med bifall av ledamot Stenius-Kaukonen att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Kuoppas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 176 ja och 16 nej, 7 frånvarande.

( Omr. 8 )

4 f och 4 g § samt 4 h § och mellanrubriken före den godkänns.

5 §

Debatt (PTK 205/4).

Under debatten föreslår ledamot Stenius-Kaukonen med bifall av ledamot M. Koskinen att paragrafen godkänns med den formulering den har i reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Stenius-Kaukonens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 181 ja och 10 nej, 8 frånvarande.

( Omr. 9 )

5 a—5 c och 6 § godkänns.

6 a §

Talmannen:

Paragrafen behandlas momentvis.

6 a § 1 mom.

Debatt (PTK 205/4).

Under debatten föreslår ledamot Stenius-Kaukonen med bifall av ledamot M. Koskinen att 1 mom. godkänns enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Stenius-Kaukonens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 170 ja och 23 nej, 6 frånvarande.

( Omr. 10 )

6 a § 2 mom.

Debatt (PTK 205/4).

Under debatten föreslår ledamot Rehula med bifall av ledamot Keränen att 2 mom. godkänns med den lydelse det har i reservation 1.

 • Ledamot Räsänen föreslår med bifall av ledamot Smeds att 2 mom. godkänns enligt formuleringen i reservation 3.

Talmannen:

Förslagen är motstående och ställs först mot varandra, därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Vid 1) omröstningen mellan ledamot Rehulas och ledamot Räsänens förslag godkänner riksdagen ledamot Rehulas förslag med rösterna 137 ja och 26 nej, 28 blanka och 8 frånvarande.

( Omr. 11 )

Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Rehulas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 121 ja och 72 nej, 6 frånvarande.

( Omr. 12 )

6 a § 3 mom. godkänns.

6 a §, ett nytt 4 mom. som inte ingår i betänkandet

Debatt (PTK 205/4).

Under debatten föreslår ledamot Rehula med bifall av ledamot Keränen att i paragrafen intas ett nytt 4 mom. enligt reservation 1.

 • Ledamot Räsänen föreslår med bifall av ledamot Smeds ett nytt mom. 4 med den lydelse det har i reservation 3.

Talmannen:

Förslagen är motstående och ställs först mot varandra, därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Vid 1) omröstningen mellan ledamot Räsänens och ledamot Rehulas förslag godkänner riksdagen ledamot Rehulas förslag med rösterna 73 ja och 82 nej, 37 blanka och 7 frånvarande.

( Omr. 13 )

Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Rehulas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 116 ja och 77 nej, 6 frånvarande.

( Omr. 14 )

7, 7 a, 7 b och 7 c—7 g § godkänns.

7 h §

Debatt (PTK 205/4).

Under debatten föreslår ledamot Stenius-Kaukonen med bifall av ledamot M. Koskinen att paragrafen utesluts enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Stenius-Kaukonens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 180 ja och 13 nej, 6 frånvarande.

( Omr. 15 )

7 i, 8, 8c och 8 d § godkänns.

9 §

Debatt (PTK 205/4).

Under debatten föreslår ledamot Rehula med bifall av ledamot Stenius-Kaukonen att paragrafen godkänns med den lydelse den har i reservation 1.

Vid omröstningen om ledamot Rehulas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 109 ja och 80 nej, 2 blanka och 8 frånvarande.

( Omr. 16 )

Mellanrubriken före 7 c §, 11 § och mellanrubriken före den, 12, 12 b, 12 c § och mellanrubriken före 12 §, 19 b och 19 e §, ikraftträdelsebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslag 2—5 i regeringens proposition

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Lagförslag 6 i regeringens proposition

20 §

Talmannen:

Paragrafen behandlas momentvis.

20 § 1 mom. godkänns.

20 §, ett nytt 2 mom. som inte ingår i betänkandet

Debatt (PTK 205/4).

Under debatten föreslår ledamot Stenius-Kaukonen med bifall av ledamot M. Koskinen att till 20 § fogas ett nytt 2 mom. enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Stenius-Kaukonens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 118 ja och 75 nej, 6 frånvarande.

( Omr. 17 )

22 c §

Debatt (PTK 205/4).

Under debatten föreslår ledamot Stenius-Kaukonen med bifall av ledamot M. Koskinen att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Stenius-Kaukonens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 169 ja och 22 nej, 8 frånvarande.

( Omr. 18 )

26, 31, 39 och 43 a §, ikraftträdelsebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslag 7—10 i regeringens proposition

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Lagförslag 11 i regeringens proposition

1 §

Debatt (PTK 205/4).

Paragrafen godkänns.

2—9 §, ingressen och rubriken godkänns.

Övriga lagförslag

Riksdagen omfattar social- och hälsovårdsutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 49/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 59/2002 rd

Lagmotion  LM 183/1999 rd, 159/2000 rd

Åtgärdsmotion  AM 112, 268/2001 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 59. Allmänna debatten avslutades vid tredje plenum i går.

Under allmänna debatten har ledamot Löv föreslagit med bifall av ledamot Ihamäki att till grund för behandlingen skall läggas lagförslaget i reservation 1.

Grunden för behandlingen:

Vid omröstningen om ledamot Lövs förslag godkänner riksdagen lagförslaget i reservation 1 till grund för behandlingen med rösterna 45 ja och 148 nej, 6 frånvarande

( Omr. 19 )

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns 7 b, 7 c, 10, 10 b, 10 c, 11 och 14 a §, ikraftträdelsebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt lagförslaget i reservation 1 till betänkandet.

Riksdagen instämmer i social- och hälsovårdsutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Eftersom social- och hälsovårdsutskottets förslag inte har godkänts utan ändringar remitteras ärendet till stora utskottet.

Talmannen:

Plenum avbryts och det fortsätts kl. 12.

Plenum avbryts kl. 10.53.

Plenum fortsätts

kl. 12

Förhandlingarna leds av andre vice talman Mikkola.

6) Berättelse om regeringens åtgärder år 2001

Enda behandlingen

Berättelse  B 3/2002 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 12/2002 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 27/2002 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

7) Riksdagens justitieombudsmans berättelse över sin verksamhet år 2000
Riksdagens justitieombudsmans berättelse över sin verksamhet år 2001

Enda behandlingen

Berättelse  B 14/2001 rd, 14/2002 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 15/2002 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

8) Justitekanslerns i statsrådet berättelse om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser rörande lagarnas efterlevnad för år 2000
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser rörande lagarnas efterlevnad för år 2001

Enda behandlingen

Berättelse  B 12/2001 rd, 12/2002 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 16/2002 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

9) Riksdagsbibliotekets berättelse för 2001

Enda behandlingen

Berättelse  B 10/2002 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 20/2002 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

10) Lag om upphävande av lagen om hundskatt

Remissdebatt

Lagmotion  LM 186/2002 rd (Ilkka Taipale /sd m.fl.)

Ärendet utesluts från dagordningen.

11) Lag om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap

Remissdebatt

Lagmotion  LM 187/2002 rd (Päivi Räsänen /kd)

Ärendet utesluts från dagordningen.

Plenum avslutas kl. 12.04.

​​​​