Plenarprotokoll 21/2004 rd

PR 21/2004 rd

Justerat 2.0r

21. FREDAGEN DEN 5 MARS 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Ville Itälä /saml
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Anneli Jäätteenmäki /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Tanja Karpela /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Jere Lahti /saml
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Klaus Pentti /cent
 • Virpa Puisto /sd
 • Simo Rundgren /cent
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Matti Vanhanen /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

5.3 ledamöterna

 • Liisa Hyssälä /cent
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Simo Rundgren /cent

7 och 8.3 ledamot

 • Mari Kiviniemi /cent

7—9.3 ledamöterna

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jere Lahti /saml
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Jan Vapaavuori /saml

8—11.3 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Jyrki Kasvi /gröna

8—31.3 ledamöterna

 • Klaus Pentti /cent
 • Eero Reijonen /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

5.3 ledamöterna

 • Satu Hassi /gröna
 • Suvi-Anne Siimes /vänst

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

5.3 ledamöterna

 • Eva Biaudet /sv
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Anneli Jäätteenmäki /cent
 • Jere Lahti /saml
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Minna Lintonen /sd
 • Outi Ojala /vänst
 • Klaus Pentti /cent
 • Virpa Puisto /sd
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Raija Vahasalo /saml

__________

Nya propositioner

Talmannen meddelar att republikens president i dag har överlämnat regeringens propositioner RP 18—20/2004 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 673, 689, 691, 693—695, 699, 701, 702, 704, 705, 710, 715/2003 rd antecknas ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 2/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 1/2004 rd

Allmän debatt (PTK 21/1).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder samt vissa lagar i samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 110/2003 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 2/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

3) Statsrådets redogörelse om konsekvenserna och tillämpningen av lagen om posttjänster

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 4/2003 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 8/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på onsdag.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om Museiverket

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 3/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 149/2003 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 3/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 13.59.

​​​​