Plenarprotokoll 37/2006 rd

PR 37/2006 rd

Justerat 2.0r

37. FREDAGEN DEN 7 APRIL 2006

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tony Halme /saf
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Bjarne Kallis /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Antero Kekkonen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Irina Krohn /gröna
 • Risto Kuisma /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Mikaela Nylander /sv
 • Outi Ojala /vänst
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Markku Rossi /cent
 • Pertti Salovaara /cent
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Minna Sirnö /vänst
 • Kari Uotila /vänst
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /cent
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Pia Viitanen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

7.4 ledamöterna

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Katri Komi /cent
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Matti Vanhanen /cent

10—12.4 ledamöterna

 • Antti Kaikkonen /cent
 • Markku Laukkanen /cent
 • Kalevi Olin /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Kimmo Tiilikainen /cent

10—13.4 ledamöterna

 • Mikko Elo /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

7.4 ledamöterna

 • Mikko Elo /sd
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Irina Krohn /gröna
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Esa Lahtela /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Outi Ojala /vänst
 • Pertti Salovaara /cent
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Pia Viitanen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Kari Uotila /vänst
 • Jutta Urpilainen /sd

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 13, 23, 26—28, 36—38, 40, 41, 55, 57, 59, 61, 62, 64, 69—71, 73, 76—82, 86—88, 90—102, 104, 106—108, 110/2006 rd antecknas ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Riksdagens biträdande justitieombudsmans redogörelse för sina bindningar

Enda behandlingen

Övrigt ärende  Ö 2/2006 rd

Andre vice talmannen:

1) ärendet på dagordningen är biträdande justitieombudsmannens redogörelse för de bindningar som avses i 13 § 1 mom. lagen om riksdagens justitieombudsman. Enligt 29 § i arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut med anledning av redogörelsen.

Ingen debatt.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av vägtrafiklagen och 2 § i lagen om Vägförvaltningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 10/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 5/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om rätt till uppfinningar som görs vid högskolor samt till lag om ändring av lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 259/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 1/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i kulturutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 50/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 4/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 224/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 6/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 9/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2006 rd

Lagmotion  LM 22, 59, 112, 131, 140/2003 rd, 96, 113, 125/2004 rd, 84, 108, 125, 152/2005 rd, 19, 23/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 9/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 17/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 8/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

8) Statsrådets redogörelse om verkningarna av lagen om övergångstid samt verkningarna av arbetskraftens och tjänsternas fria rörlighet på arbetsmarknadssituationen i olika branscher

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 1/2006 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 1/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 13.05.

​​​​