Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kontroll över regeringen

HallitusL.jpg

Kontroll över regeringen

Riksdagen utövar kontroll över regeringen och myndigheterna på två sätt: politiskt och rättsligt. Den politiska kontrollen ska säkerställa att regeringen har en majoritet i riksdagen bakom sig i sin verksamhet. Det primära syftet med den rättsliga kontrollen är att bevaka lagenligheten i ministrarnas tjänsteutövning.

Riksdagen utövar sin kontroll genom interpellationer samt skriftliga och muntliga spörsmål. Regeringen utövar egenkontroll genom berättelser, redogörelser, meddelanden och statsministerns upplysningar som lämnas till riksdagen.

Kontroll utförs också av revisionsutskottet, justitiekanslerämbetet, statens revisionsverk och riksdagens justitieombudsman.

 Statsrådets senaste meddelanden, redogörelser och skrivelser

SR 6/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Marin)
SR 5/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Harakka)
SRR 2/2019 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
SR 4/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Kulmuni och Kaikkonen)
SR 3/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (minister Kosonen)

 Statsministerns senaste upplysningar

SU 1/2019 rd
Statsministerns upplysning om det finska EU-ordförandeskapsprogrammet; ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019
SU 3/2018 rd
Statsministerns upplysning om utvecklingspolitiska resultatrapporten 2018
SU 2/2018 rd
Statsministerns upplysning om att skjuta fram landskapsreformens och social- och hälsovårdsreformens ikraftträdande till den 1 januari 2021
SU 1/2018 rd
Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2018 och de viktigaste propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen
SU 5/2017 rd
Statsministerns upplysning om åtgärdsprogrammet Ett decennium av sunda lokaler 2018 – 2028

 Senaste interpellationer

IP 2/2019 rd
Interpellation om ägarstyrningen, arbetsmarknadsläget och hur riksdagen informerats
IP 1/2019 rd
Interpellation om regeringens finans- och sysselsättningspolitik
IP 3/2018 rd
Interpellation om läget i äldreomsorgen
IP 2/2018 rd
Interpellation om arbetsvillkoren för unga
IP 1/2018 rd
Interpellation om jämlik utbildning

 Senaste skriftliga spörsmål (på finska)

KK 373/2019 vp
Kirjallinen kysymys ulkoministeri Haaviston toiminnasta
KK 369/2019 vp
Kirjallinen kysymys Suomen liittymisestä Instex-järjestelmään
KK 370/2019 vp
Kirjallinen kysymys vanginvartijoiden työturvallisuudesta
KK 371/2019 vp
Kirjallinen kysymys Kelan toiminnasta toimeentulotukiasiassa
KK 372/2019 vp
Kirjallinen kysymys tutkinnonantoluvan myöntämisestä Stadin ammatti- ja aikuisopistolle kasvatus- ja ohjausalan perustutkintokoulutukseen