Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Vänskapsgrupper

Riksdagens vänskapsgrupper  valperioden 2019–2020

Vi kompletterar förteckningen under hösten 2019.

Arabiska stater i Persiska viken (GCC-länderna)
ordförande Sanna Antikainen (sannf)
vice ordförande Hussein al-Taee (sd)
sekreterare Mika Laaksonen, mika.laaksonen(at)riksdagen.fi

Argentina
ordförande Anna Kontula (vänst)
sekreterare Merja Jallow, merja.jallow(at)riksdagen.fi
 
Australien
ordförande Mirka Soininkoski (gröna)
sekreterare Marja Huttunen, marja.huttunen(at)riksdagen.fi
 
Bulgarien
ordförande Mikko Savola (cent)
sekreterare Jukka Saarimäki, jukka.saarimaki(at)riksdagen.fi

Centralasien 
ordförande Kimmo Kiljunen (sd)
vice ordförande Outi Alanko-Kahiluoto (gröna)
sekreterare Mika Laaksonen, mika.laaksonen(at)riksdagen.fi
 
Colombia
ordförande Eva Biaudet (sv)
sekreterare Marja Huttunen, marja.huttunen(at)riksdagen.fi

Estland
ordförande Mikko Savola (cent)
sekreterare Mari Herranen, mari.herranen(at)riksdagen.fi

Frankrike
ordförande Pia Kauma (saml)
sekreterare Gunilla Carlander, gunilla.carlander(at)riksdagen.fi

Georgien
ordförande Matias Marttinen  (saml)
sekreterare  Jaakko Aromaa, jaakko.aromaa(at)riksdagen.fi

Grekland
ordförande Mari Rantanen (sannf)
sekreterare Marja Huttunen, marja.huttunen(at)riksdagen.fi
 
Irak
ordförande 
sekreterare Anna Kiiskinen, anna.kiiskinen(at)riksdagen.fi
 
Island
ordförande Arto Pirttilahti (cent)
sekreterare Mari Herranen, mari.herranen(at)riksdagen.fi
 
Israel
ordförande Peter Östman (kd)
sekreterare Tapio Luoma-aho, tapio.luoma-aho(at)riksdagen.fi
 
Italien
ordförande Soinikoski (gröna)
vice ordförande Markus Lohi (cent)
sekreterare Gunilla Carlander, gunilla.carlander(at)riksdagen.fi

Japan
ordförande Mats Löfström (sv)
sekreterare Maria Fagerholm, maria.fagerholm(at)riksdagen.fi
 
Kanada
ordförande Ville Kaunisto (saml)
sekreterare Teemu Vuosio, teemu.vuosio(at)riksdagen.fi

Kina
ordförande Anne-Mari Virolainen (saml)
sekreterare Samu Paukkunen, samu.paukkunen(at)riksdagen.fi

Kuba
ordförande Heli Järvinen (gröna)
sekreterare Katja Nolvi, katja.nolvi(at)riksdagen.fi

Litauen
ordförande Sakari Puisto (sannf)
sekreterare Mika Laaksonen, mika.laaksonen(at)riksdagen.fi
 
Marocko
ordförande Sari Essayah (kd)
vice ordföreande Pia Kauma (saml)
sekreterare Gunilla Carlander, gunilla.carlander(at)riksdagen.fi

Mexiko
ordförande Jaana Pelkonen (saml)
sekreterare Teemu Vuosio, teemu.vuosio(at)riksdagen.fi

Polen
ordförande 
sekreterare Mika Laaksonen, mika.laaksonen(at)riksdagen.fi
 
Portugal
ordförande Anders Adlercreutz (sv)
vice ordförande Mirka Soinikoski (gröna)
sekreterarer Ulla Hirvonen, ulla.hirvonen(at)riksdagen.fi

Ryssland
ordförande Jukka Kopra (saml)
vice ordförande Anders Adlercreutz (sv)
sekreterare Katriina Kuusinen, katriina.kuusinen(at)riksdagen.fi
sekreterare Mika Laaksonen, mika.laaksonen(at)riksdagen.fi

Schweiz 
ordförande Juhana Vartiainen (saml)
sekreterare
 
Slovakien
ordförande Mikko Savola (cent)
sekreterare Mika Laaksonen, mika.laaksonen(at)riksdagen.fi
 
Spanien
ordförande Pia Kauma (saml)
sekreterare Merja Jallow, merja.jallow(at)riksdagen.fi
 
Storbritannien
ordförande Arto Satonen (saml)
sekreterare Maria Fagerholm, maria.fagerholm(at)riksdagen.fi

Sverige
ordförande Anne-Mari Virolainen (saml)
sekreterare Mari Herranen, mari.herranen(at)riksdagen.fi

Sydkorea
ordförande Hannu Hoskonen (cent)
sekreterare Marja Huttunen, marja.huttunen(at)riksdagen.fi
 
Thailand
ordförande Ville Tavio (sannf)
sekreterare Maria Fagerholm, maria.fagerholm(at)riksdagen.fi
 
Tjeckien
ordförande Arto Pirttilahti (cent)
vice ordförande Mikko Savola (cent)
sekreterare Mika Laaksonen, mika.laaksonen(at)riksdagen.fi
 
Tyskland
ordförande Elina Lepomäki (saml)
sekreterare Teemu Vuosio, teemu.vuosio(at)riksdagen.fi

Ungern
ordförande Eveliina Heinäluoma (sd)
sekreterare Marja Huttunen, marja.huttunen(at)riksdagen.fi

USA
ordförande Elina Lepomäki (saml)
sekreterare Teemu Vuosio, teemu.vuosio(at)riksdagen.fi
 
Vitryssland
ordförande Wille Rydman (saml)
vice ordförande Sari Essayah (kd)
sekreterare Mika Laaksonen, mika.laaksonen(at)riksdagen.fi


Uppdaterad 26.11.2019

 Kontaktinformation

Marja Huttunen, 09 432 3557
marja.huttunen(at)eduskunta.fi