Raimo Piirainen

Raimo Piirainen

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   20.07.2009–21.04.2015, 17.04.2019–

Telefon:
09 432 3170
E-post:
raimo.piirainen(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
pensionär, lokförare
Valkrets:
Uleåborgs valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Finansutskottet (medlem) 18.06.2019–
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (adjungerad medlem) 06.09.2019–
Jordbruksdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Trafikdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Kommunikationsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019–
Ekonomiutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Finlands Banks revisorer (ersättare) 18.06.2019–
Riksdagens revisorer (ersättare) 01.01.2020–31.12.2023
Ledamotsassistent:
Pertti Knuuttila,
Telefon: 09 432 3219, 050 574 0650
E-post: pertti.knuuttila(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster