Merja Mäkisalo-Ropponen

Merja Mäkisalo-Ropponen

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   20.04.2011–

Telefon:
09 432 3124
E-post:
merja.makisalo-ropponen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
doktor i hälsovetenskaper, arbetsmiljöutbildare
Valkrets:
Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag:
Grundlagsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Revisionsutskottet (Vice ordförande) 18.06.2019–
Framtidsutskottet (medlem) 09.06.2015–, (Vice ordförande) 10.06.2015–16.04.2019
Riksdagens revisorer (medlem) 01.01.2020–31.12.2023, (Vice ordförande) 07.02.2020–31.12.2023
Ledamotsassistent:
Tommi Heino,
Telefon: 09 432 4124, 050 574 1491
E-post: tommi.heino(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster