Heikki Autto

Heikki Autto

Nuvarande riksdagsledamot

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   20.04.2011–21.04.2015, 17.04.2019–

Telefon:
09 432 3018
E-post:
heikki.autto(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
kontaktchef, magister i förvaltningsvetenskaper
Valkrets:
Lapplands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019–

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster