Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Markku Eestilä

Markku Eestilä

Nuvarande riksdagsledamot

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   20.04.2011–

Telefon:

09 432 3016

E-post:

markku.eestila(at)riksdagen.fi

Webbplats:

Yrke / titel:

veterinärmedicine licentiat, veterinär

Valkrets:

Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015–

Riksdagsuppdrag:

Grundlagsutskottet (ersättare) 16.06.2020–
Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Jordbruksdelegationen (Ordförande) 06.09.2019–
Arbets- och näringsdelegationen (adjungerad medlem) 06.09.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019–
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 18.06.2019–
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 10.09.2019–