Ritva Elomaa

Ritva Elomaa

Nuvarande riksdagsledamot

Sannfinländarnas riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   20.04.2011–

Telefon:
09 432 3022
E-post:
ritva.elomaa(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
företagare, röntgenskötare
Valkrets:
Egentliga Finlands valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag:
Stora utskottet (medlem) 18.06.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (Vice ordförande) 18.06.2019–
Kulturutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 25.11.2014–
Ledamotsassistent:
Lari Vilkman,
Telefon: 09 432 4022
E-post: lari.vilkman(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster