Sanni Grahn-Laasonen

Sanni Grahn-Laasonen

Nuvarande riksdagsledamot

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   20.04.2011–

Telefon:
09 432 3025
E-post:
sanni.grahn-laasonen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
politices magister
Valkrets:
Tavastlands valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag:
Grundlagsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Finansutskottet (medlem) 18.06.2019–
Skattedelegationen (medlem) 06.09.2019–
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Finlands delegation till Asien - Europa parlamentarikermötet (Ordförande) 19.06.2019–
Regeringsmedlemskap:
  • miljöminister (Stubb) 26.09.2014–28.05.2015
  • undervisnings- och kulturminister (Sipilä) 29.05.2015–04.05.2017
  • undervisningsminister (Sipilä) 05.05.2017–05.06.2019
Ledamotsassistent:
Pauliina Kaaresvirta-Huhta,
Telefon: 09 432 4068
E-post: pauliina.kaaresvirta-huhta(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster