Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Janne Sankelo

Janne Sankelo

Nuvarande riksdagsledamot

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   20.04.2011–21.04.2015, 17.04.2019–

Telefon:

09 432 3126

E-post:

janne.sankelo(at)riksdagen.fi

Webbplats:

Yrke / titel:

chef för intressentgrupper, pedagogie magister

Valkrets:

Vasa valkrets 17.04.2019–

Riksdagsuppdrag:

Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Jordbruksdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Ekonomiutskottet (medlem) 18.06.2019–

Ledamotsassistent:

Laura Kujala,
Telefon: 09 432 4126
E-post: laura.kujala(at)riksdagen.fi