Mikko Savola

Mikko Savola

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   20.04.2011–

Telefon:
09 432 3161
E-post:
mikko.savola(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
lantbruksföretagare, tradenom
Valkrets:
Vasa valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag:
Utrikesutskottet (medlem) 18.06.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019–
Försvarsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Delegationen för Utrikespolitiska institutet (medlem) 19.06.2019–31.05.2023
Finlands delegation i Natos parlamentariska församling (Vice ordförande) 21.05.2019–
Ledamotsassistent:
Jukka Saarimäki,
Telefon: 09 432 4161
E-post: jukka.saarimaki(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster