Peter Östman

Peter Östman

Nuvarande riksdagsledamot

Kristdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   20.04.2011–

Telefon:
09 432 3197
E-post:
peter.ostman(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
riksdagsledamot
Valkrets:
Vasa valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag:
Stora utskottet (ersättare) 18.06.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019–
Ekonomiutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Tapio Luoma-aho,
Telefon: 09 432 4020, 329 7708
E-post: tapio.luoma-aho(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster