Jari Myllykoski

Jari Myllykoski

Nuvarande riksdagsledamot

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   20.04.2011–

Telefon:
09 432 3119
E-post:
jari.myllykoski(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
avtalssekreterare
Valkrets:
Satakunta valkrets 20.04.2011–
Riksdagsuppdrag:
Kanslikommissionen (ersättare) 19.06.2019–
Kommunikationsutskottet (ersättare) 02.05.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 30.06.2011–
Ledamotsassistent:
Lauri Siren,
Telefon: 09 432 4140, 050 531 5919
E-post: lauri.siren(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster