Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Anna Kontula

Anna Kontula

Nuvarande riksdagsledamot

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   20.04.2011–

Telefon:

09 432 3043

E-post:

anna.kontula(at)riksdagen.fi

Webbplats:

Yrke / titel:

doktor i samhällsvetenskaper, forskare

Valkrets:

Birkalands valkrets 20.04.2011–

Riksdagsuppdrag:

Stora utskottet (ersättare) 09.09.2021–
Grundlagsutskottet (medlem) 02.05.2019–
Kulturutskottet (ersättare) 09.09.2021–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 18.06.2019–

Ledamotsassistent:

Taneli Hämäläinen,
Telefon: 09 432 4043, 050 574 1357
E-post: taneli.hamalainen(at)riksdagen.fi