Ilmari Nurminen

Ilmari Nurminen

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   22.04.2015–

Telefon:
09 432 3111
E-post:
ilmari.nurminen(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
förvaltningsstuderande
Valkrets:
Birkalands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag:
Lagutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Kommunikationsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 18.06.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 18.06.2019–, (Vice ordförande) 23.08.2019–
Uppdrag i riksdagsgruppen:
  • Socialdemokratiska riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 19.06.2019–
  • Socialdemokratiska riksdagsgruppen, arbetsutskottet (2:a vice ordförande) 19.06.2019–
Ledamotsassistent:
Noora Eilola,
Telefon: 09 432 4111, 050 302 8568
E-post: noora.eilola(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster