Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Juha Pylväs

Juha Pylväs

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   22.04.2015–

Telefon:

09 432 3127

E-post:

juha.pylvas(at)riksdagen.fi

Webbplats:

Yrke / titel:

landsbygdsföretagare, agronom

Valkrets:

Uleåborgs valkrets 22.04.2015–

Riksdagsuppdrag:

Grundlagsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Jordbruksdelegationen (medlem) 14.02.2020–
Förvaltningsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 02.05.2019–

Ledamotsassistent:

Juha Ahtonen,
Telefon: 09 432 4002
E-post: juha.ahtonen(at)riksdagen.fi