Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Juha Pylväs

Juha Pylväs

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   22.04.2015–

Telefon:

09 432 3127

E-post:

juha.pylvas(at)riksdagen.fi

Webbplats:

Yrke / titel:

landsbygdsföretagare, agronom

Valkrets:

Uleåborgs valkrets 22.04.2015–

Riksdagsuppdrag:

Grundlagsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Förvaltningsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 02.05.2019–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 04.06.2021–

Uppdrag i riksdagsgruppen:

  • Centerns riksdagsgrupp (ordförande) 27.05.2021–

Ledamotsassistent:

Annukka Annala,
Telefon: 09 432 4078, 050 574 1862
E-post: annukka.annala(at)riksdagen.fi