Direkt till innehållet

Hanna Sarkkinen

Hanna Sarkkinen

Nuvarande riksdagsledamot

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   22.04.2015–

Telefon:
09 432 3148
E-post:
hanna.sarkkinen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
filosofie magister, första vice ordförande för Vänsterförbundet
Valkrets:
Uleåborgs valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag:
Stora utskottet (ersättare) 02.09.2020–
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 02.09.2020–
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Susanna Kaartinen,
Telefon: 09 432 4097, 050 435 4853
E-post: susanna.kaartinen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster