Direkt till innehållet

Matti Semi

Matti Semi

Nuvarande riksdagsledamot

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   22.04.2015–

Telefon:
09 432 3153
E-post:
matti.semi(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
byggarbetare
Valkrets:
Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag:
Förvaltningsutskottet (medlem) 05.05.2015–
Försvarsutskottet (ersättare) 02.05.2019–
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 17.06.2015–
Ledamotsassistent:
Riikka Korpinurmi,
Telefon: 09 432 4153, 050 300 7248
E-post: riikka.korpinurmi(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster