Petri Honkonen

Petri Honkonen

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   22.04.2015–

Telefon:
09 432 3036
E-post:
petri.honkonen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
filosofie magister, ämneslärare
Valkrets:
Mellersta Finlands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag:
Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 06.09.2019–
Kulturutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Miljöutskottet (medlem) 18.06.2019–
Finlands delegation i Europarådet (medlem) 18.06.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Juho Ikonen,
Telefon: 09 432 4036
E-post: juho.ikonen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster