Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Antti Häkkänen

Antti Häkkänen

Nuvarande riksdagsledamot

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   22.04.2015–

E-post:

antti.hakkanen(at)riksdagen.fi

Yrke / titel:

juris magister, jurist

Valkrets:

Sydöstra Finlands valkrets 22.04.2015–

Riksdagsuppdrag:

Grundlagsutskottet (Vice ordförande) 18.06.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 18.06.2019–
Riksrätten (medlem) 01.01.2020–31.12.2023

Regeringsmedlemskap:

  • justitieminister (Sipilä) 05.05.2017–05.06.2019

Ledamotsassistent:

Helen Josefsson,
Telefon: 09 432 4047
E-post: helen.josefsson(at)riksdagen.fi