Direkt till innehållet

Antti Häkkänen

Antti Häkkänen

Nuvarande riksdagsledamot

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   22.04.2015–

Telefon:
09 432 3047
E-post:
antti.hakkanen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
juris magister, jurist
Valkrets:
Sydöstra Finlands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag:
Grundlagsutskottet (Vice ordförande) 18.06.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 18.06.2019–
Riksrätten (medlem) 01.01.2020–31.12.2023
Regeringsmedlemskap:
  • justitieminister (Sipilä) 05.05.2017–05.06.2019
Ledamotsassistent:
Helen Josefsson,
Telefon: 09 432 4047
E-post: helen.josefsson(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster