Riitta Mäkinen

Riitta Mäkinen

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   15.06.2018–

Telefon:
09 432 3125
E-post:
riitta.makinen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
projektchef, magister i samhällsvetenskaper
Valkrets:
Mellersta Finlands valkrets 15.06.2018–
Riksdagsuppdrag:
Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Trafikdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Försvarsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Ekonomiutskottet (medlem) 02.05.2019–
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (medlem) 18.06.2019–
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (medlem) 19.06.2019–, (Vice ordförande) 27.06.2019–
Ledamotsassistent:
Anniina Horto,
Telefon: 09 432 4125, 050 303 7396
E-post: anniina.horto(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster