Hanna-Leena Mattila

Hanna-Leena Mattila

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   26.06.2018–

Telefon:
09 432 3023
E-post:
hanna-leena.mattila(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
lektor, filosofie magister
Valkrets:
Uleåborgs valkrets 26.06.2018–
Riksdagsuppdrag:
Revisionsutskottet (ersättare) 11.06.2020–
Kulturutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Underrättelsetillsynsutskottet (ersättare) 26.06.2019–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 02.05.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 18.06.2019–
Uppdrag i riksdagsgruppen:
  • Centerns riksdagsgrupp (2:a vice ordförande) 07.06.2019–
Ledamotsassistent:
Liisa Lumijärvi,
Telefon: 09 432 4023
E-post: liisa.lumijarvi(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster