Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Veronika Honkasalo

Veronika Honkasalo

Nuvarande riksdagsledamot

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:

09 432 3037

E-post:

veronika.honkasalo(at)riksdagen.fi

Yrke / titel:

docent, ungdomsforskare

Valkrets:

Helsingfors valkrets 17.04.2019–

Riksdagsuppdrag:

Grundlagsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Förvaltningsutskottet (ersättare) 02.05.2019–
Kulturutskottet (medlem) 02.05.2019–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 18.06.2019–

Ledamotsassistent:

Vilma Faal,
Telefon: 050 306 9506, 09 432 4187
E-post: vilma.faal(at)riksdagen.fi