Mai Kivelä

Mai Kivelä

Nuvarande riksdagsledamot

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3096
E-post:
mai.kivela(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
riksdagsledamot, Master in Environment and Development
Valkrets:
Helsingfors valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Stora utskottet (ersättare) 06.11.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 02.05.2019–
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Miljöutskottet (medlem) 02.05.2019–
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (ersättare) 19.06.2019–
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 10.09.2019–
Ledamotsassistent:
Anna Lemström,
Telefon: 050 472 6356
E-post: anna.lemstrom(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster