Ari Koponen

Ari Koponen

Nuvarande riksdagsledamot

Sannfinländarnas riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3117
E-post:
ari.koponen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
Brother Christmas, välgörenhetsperson
Valkrets:
Nylands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Kulturutskottet (medlem) 18.06.2019–
Framtidsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (medlem) 18.06.2019–
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 10.09.2019–
Ledamotsassistent:
Susanna Saikkonen,
Telefon: 09 432 4117
E-post: susanna.saikkonen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster