Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Mikko Lundén

Mikko Lundén

Nuvarande riksdagsledamot

Sannfinländarnas riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:

09 432 3138

E-post:

mikko.lunden(at)riksdagen.fi

Yrke / titel:

köpman

Valkrets:

Egentliga Finlands valkrets 17.04.2019–

Riksdagsuppdrag:

Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 18.06.2019–

Ledamotsassistent:

Jouni Tittonen,
Telefon: 09 432 4138, 050 359 4550
E-post: jouni.tittonen(at)rikdsdagen.fi