Direkt till innehållet

Hanna Holopainen

Hanna Holopainen

Nuvarande riksdagsledamot

Gröna riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3173
E-post:
hanna.holopainen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
diplomingenjör, verksamhetsledare
Valkrets:
Sydöstra Finlands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Förvaltningsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Kommunikationsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Försvarsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Ekonomiutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 10.09.2019–
Ledamotsassistent:
Hanna-Kaisa Lähde,
Telefon: 09 432 4173, 050 303 8501
E-post: hanna-kaisa.lahde(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster