Ville Kaunisto

Ville Kaunisto

Nuvarande riksdagsledamot

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3068
E-post:
ville.kaunisto(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
professionell idrottare
Valkrets:
Sydöstra Finlands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Stora utskottet (medlem) 18.06.2019–
Kulturutskottet (ersättare) 02.05.2019–
Framtidsutskottet (medlem) 02.05.2019–
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (medlem) 18.06.2019–

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster