Paula Werning

Paula Werning

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3098
E-post:
paula.werning(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
sjukskötare
Valkrets:
Sydöstra Finlands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Lagutskottet (medlem) 18.06.2019–
Kommunikationsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 18.06.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 18.06.2019–
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (medlem) 19.06.2019–
Ledamotsassistent:
Meerit Jallow,
Telefon: 050 574 2473
E-post: meerit.jallow(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster