Marko Kilpi

Marko Kilpi

Nuvarande riksdagsledamot

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3088
E-post:
marko.kilpi(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
polis, författare
Valkrets:
Savolax-Karelens valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Revisionsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Förvaltningsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Lagutskottet (medlem) 18.06.2019–
Kommunikationsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Framtidsutskottet (ersättare) 18.06.2019–

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster