Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Minna Reijonen

Minna Reijonen

Nuvarande riksdagsledamot

Sannfinländarnas riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:

09 432 3135

E-post:

minna.reijonen(at)riksdagen.fi

Yrke / titel:

farmaceut

Valkrets:

Savolax-Karelens valkrets 17.04.2019–

Riksdagsuppdrag:

Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Ekonomiutskottet (medlem) 18.06.2019–
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 11.02.2020–
Finlands delegation i Europarådet (medlem) 18.06.2019–
Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen (medlem) 19.06.2019–

Ledamotsassistent:

Pia Pentikäinen,
Telefon: 09 432 4135
E-post: pia.pentikainen(at)riksdagen.fi