Kim Berg

Kim Berg

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3019
E-post:
kim.berg(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
röntgenskötare, huvudförtroendeman
Valkrets:
Vasa valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Lagutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 18.06.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 18.06.2019–
Uppdrag i riksdagsgruppen:
  • Socialdemokratiska riksdagsgruppen, arbetsutskottet (medlem) 18.04.2019–
Ledamotsassistent:
Maria Svento,
Telefon: 09 432 4019, 050 406 0633
E-post: maria.svento(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster