Direkt till innehållet

Bella Forsgrén

Bella Forsgrén

Nuvarande riksdagsledamot

Gröna riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3114
E-post:
bella.forsgren(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
studerande
Valkrets:
Mellersta Finlands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Grundlagsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Förvaltningsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 18.06.2019–

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster