Direkt till innehållet

Joonas Könttä

Joonas Könttä

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3067
E-post:
joonas.kontta(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
magister i samhällsvetenskaper, utrikessekreterare
Valkrets:
Mellersta Finlands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Förvaltningsutskottet (ersättare) 02.05.2019–
Kommunikationsutskottet (medlem) 02.05.2019–
Försvarsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Ekonomiutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (medlem) 11.09.2019–
Ledamotsassistent:
Laura Hämäläinen,
Telefon: 09 432 4067
E-post: laura.hamalainen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster