Jouni Kotiaho

Jouni Kotiaho

Nuvarande riksdagsledamot

Sannfinländarnas riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3134
E-post:
jouni.kotiaho(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
transportföretagare
Valkrets:
Mellersta Finlands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Kommunikationsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Miljöutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Pekka Kataja,
Telefon: 09 432 4134
E-post: pekka.kataja(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster