Johannes Koskinen

Johannes Koskinen

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   22.03.1991–21.04.2015, 17.04.2019–

Telefon:
09 432 3128
E-post:
johannes.koskinen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
vicehäradshövding
Valkrets:
Tavastlands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Talmanskonferensen (medlem) 18.06.2019–
Stora utskottet (medlem) 18.06.2019–
Grundlagsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Utrikesutskottet (medlem) 18.06.2019–
Finansutskottet (medlem) 02.05.2019–, (Ordförande) 18.06.2019–
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Skattedelegationen (medlem) 06.09.2019–
Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (medlem) 18.06.2019–, (Vice ordförande) 19.06.2019–
Riksrätten (medlem) 01.01.2020–31.12.2023
Forum för internationella frågor (medlem) 18.06.2019–
Regeringsmedlemskap:
  • justitieminister (Lipponen II) 15.04.1999–16.04.2003
  • justitieminister (Jäätteenmäki) 17.04.2003–23.06.2003
  • justitieminister (Vanhanen) 24.06.2003–23.09.2005
Ledamotsassistent:
Jutta Kaskimäki,
Telefon: 09 432 3213, 050 477 9599
E-post: jutta.kaskimaki(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster