Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Satu Hassi

Satu Hassi

Nuvarande riksdagsledamot

Gröna riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   22.03.1991–20.03.2007, 22.04.2015–

Telefon:

09 432 3034

E-post:

satu.hassi(at)riksdagen.fi

Webbplats:

Ledamotsuppdrag avbrutet:

20.07.2004 - 20.03.2007
ledamot i Europaparlamentet
Ersätts av: Oras Tynkkynen /gröna

Yrke / titel:

teknologie licentiat, författare

Valkrets:

Birkalands valkrets 22.04.2015–

Riksdagsuppdrag:

Talmanskonferensen (medlem) 19.06.2019–
Stora utskottet (medlem) 18.06.2019–, (Ordförande) 19.06.2019–
Stora utskottets arbetsdelegation (Ordförande) 19.06.2019–
Utrikesutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019–
Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen (medlem) 19.06.2019–, (Vice ordförande) 25.06.2019–
Forum för internationella frågor (medlem) 19.06.2019–

Regeringsmedlemskap:

  • miljöminister (Lipponen II) 15.04.1999–30.05.2002
  • minister i utrikesministeriet (Lipponen II) 15.04.1999–30.05.2002

Ledamotsassistent:

Oona Käyhkö,
Telefon: 09 432 4034, 050 400 8199
E-post: oona.kayhko(at)riksdagen.fi