Tarja Filatov

Tarja Filatov

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   24.03.1995–

Telefon:
09 432 3112
E-post:
tarja.filatov(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
riksdagsledamot
Valkrets:
Tavastlands valkrets 24.03.1999–
Riksdagsuppdrag:
Grundlagsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Finansutskottet (medlem) 18.06.2019–
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (Ordförande) 06.09.2019–
Kulturutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Underrättelsetillsynsutskottet (medlem) 26.06.2019–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 18.06.2019–
Finlands delegation i Europarådet (medlem) 18.06.2019–
Förvaltningsrådet för Jubileumsfonden för Finlands självständighet (medlem) 20.02.2020–, (Ordförande) 06.03.2020–
Riksrätten (ersättare) 01.01.2020–31.12.2023
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 10.09.2019–
Regeringsmedlemskap:
  • arbetsminister (Lipponen II) 25.02.2000–16.04.2003
  • arbetsminister (Jäätteenmäki) 17.04.2003–23.06.2003
  • arbetsminister (Vanhanen) 24.06.2003–18.04.2007
Ledamotsassistent:
Ayla Shakir,
Telefon: 09 432 4112, 050 050 574 1610
E-post: ayla.shakir(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster