Sari Essayah

Sari Essayah

Nuvarande riksdagsledamot

Kristdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   19.03.2003–20.03.2007, 22.04.2015–

Telefon:
09 432 3020
E-post:
sari.essayah(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
ekonom, ekonomie magister
Valkrets:
Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag:
Stora utskottet (medlem) 05.05.2015–
Stora utskottets arbetsdelegation (medlem) 10.05.2019–
Finansutskottet (ersättare) 07.02.2020–
Skattedelegationen (adjungerad medlem) 14.02.2020–
Kultur- och vetenskapsdelegationen (adjungerad medlem) 14.02.2020–
Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 14.02.2020–
Delegationen för Utrikespolitiska institutet (medlem) 04.06.2015–31.05.2023
Ledamotsassistent:
Elsi Ranta,
Telefon: 09 432 4197, 050 310 1347
E-post: elsi.ranta(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster