Direkt till innehållet

Esko Kiviranta

Esko Kiviranta

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   19.03.2003–

Telefon:
09 432 3158
E-post:
esko.kiviranta(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
vicehäradshövding, agronomie- och forstmagister
Valkrets:
Egentliga Finlands valkrets 19.03.2003–
Riksdagsuppdrag:
Grundlagsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Finansutskottet (medlem) 18.06.2019–, (Vice ordförande) 03.12.2019–17.09.2020
Skattedelegationen (medlem) 06.09.2019–
Kultur- och vetenskapsdelegationen (Ordförande) 06.09.2019–
Jordbruksdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Revisionsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 15.09.2020–
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Juhani Lukkarinen,
Telefon: 09 432 4158
E-post: juhani.lukkarinen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster