Direkt till innehållet

Hannu Hoskonen

Hannu Hoskonen

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   19.03.2003–19.04.2011, 22.04.2015–

Telefon:

09 432 3079

E-post:

hannu.hoskonen(at)riksdagen.fi

Yrke / titel:

skogsbruksingenjör

Valkrets:

Savolax-Karelens valkrets 22.04.2015–

Riksdagsuppdrag:

Talmanskonferensen (medlem) 18.06.2019–
Försvarsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Ekonomiutskottet (medlem) 18.06.2019–
Miljöutskottet (Ordförande) 18.06.2019–
Forum för internationella frågor (medlem) 18.06.2019–

Ledamotsassistent:

Juha Korhonen,
Telefon: 09 432 4079
E-post: juha.korhonen(at)riksdagen.fi